NATURVETENSKAP

Tre år med Newton, Linné, Curie och Nobel

Naturvetenskapsprogrammet på Fria Läroverken kännetecknas av att utbildningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och exkursioner. Vi gör detta för att förbereda våra elever för studier på universitet och högskola där förmågan att kunna tillämpa de teorier man lärt sig är avgörande för att nå resultat.


Vi går hela vägen från grunderna och fram till den moderna forskningen

Vi har namngivit varje läsår efter kända vetenskapsmän och forskare; personer som för oss symboliserar den röda tråden i programmet. Vi börjar med grunden för naturvetenskap och jobbar oss under åren framåt i tiden för att mot slutet av utbildningen fokusera på modern forskning. Detta sätter inte bara utbildningen i ett historiskt sammanhang utan påverkar också studiebesök, projektarbeten och mycket annat.


Väl förberedd för studier på högskola och universitet

Förberedelser för vidare studier löper som annan röd tråd genom utbildningen. I början har vi traditionella gymnasiekurser där lärarens roll är att strukturera, planera och genomföra intressanta lektioner och handleda alla elever efter deras specifika förutsättningar. Efterhand som kurserna blir mer avancerade blir också ämnena mer sammanflätade och lärarens roll blir mer att coacha och utmana varje elev. Som elev innebär detta att du i början följer en fungerande struktur men att du under utbildningens gång är med och påverkar såväl innehåll som upplägg av utbildningen.

Efter tre år har du därmed tillägnat dig både ämneskunskaper och en studieteknik som gör dig väl förberedd för vidare studier.


Tre år på Naturvetenskapsprogrammet

Årskurs 1: Newton vs Linné

Direkt efter skolstart beger vi oss ut på en första exkursion till Snogeholms strövområde vid Sövdesjön. Äventyret pågår under två dagar och syftet är att elever och lärare ska lära känna varandra samt att vi ska undersöka och dokumentera delar av naturen. Vi går i Linnés fotspår och dokumenterar flora och fauna i kursen biologi. Vi undersöker dessutom skog och sjö. Kunskaperna som vi tar med oss hem används även senare under utbildningen då vi gör motsvarande undersökningar kring Öresund.


Väl tillbaka i skolan fokuseras det första året på matematik, biologi och fysik. I fysiken möter vi Newton och hans modeller kring rörelse, krafter och energi samt undersöker solens strålning.


Tempot i framförallt matematiken kan komma att upplevas som högt, men eftersom det är en stor del av det naturvetenskapliga språket fortsätter vi att läsa matematik i ett högt tempo under hela utbildningen.


Under hösten/vintern genomförs ytterligare ett studiebesök. Denna gång reser vi till Köpenhamns Zoo där vi under en dag tittar närmare på djurens beteende och den evolutionära utvecklingen. Under våren besöker vi E.ON och SYSAV för att lära oss mer om hur vi producerar energi och hur energin sedan på olika sätt levereras ut i samhället.


Årskurs 2: Marie Curie

Att år två har fått namn efter Marie Curie är inte en slump; hon ärnämligen världens hittills enda kvinna som vunnit nobelpriset två gånger, med ett pris i både kemi och fysik. Under året introduceras laborationen på allvar och vi tar tillsammans steget in i kemilabbet där vi utför både laborationer och experiment och lär oss mer om dessa viktiga naturvetenskapliga metoder. Under året genomförs projektarbeten på teman som väder och klimat samt kärnfysik och vi

blandar klassrumsundervisning med studiebesök vid kärnkraftverket Ringhals och på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie.Årskurs 3: Alfred Nobel

År tre går i Nobels tecken och anda – en anda som för oss symboliserar spetsen inom modern naturvetenskap. Under året läser vi fördjupningskurser inom alla naturvetenskapliga discipliner som fokuserar på att tillämpa de kunskaper du fått

med dig inom olika teman. Eget ansvar och inflytande över lektionernas upplägg och innehåll är ett genomgående inslag under året och eleverna väljer själva fördjupning i två olika spår.


Det ena spåret baseras på kursen naturvetenskaplig specialisering där vi väver ihop kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik och tillämpar dessa på ett tema, exempelvis medicin. Det andra spåret kretsar kring programmering

och vi fördjupar oss i programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration av programvara. Det behandlar också hur man skapar, utvecklar och anpassar programvaror samt tillämpar datalogisk teori.


Kombinera programmet med idrott

Schemat och studieupplägget erbjuder dig möjligheten att kunna träna två förmiddagar i veckan. Utövar du ingen specifik idrott men har ett intresse för träning så väljer du inriktningen fys och hälsa.  Obs! Träning på schemat är inget måste. Det är fullt möjligt att välja andra kurser än idrottskurser.


Våra idrotter

Fotboll

Träningen sker på Kulladals IP under ledning av Henrik Jönsson och Anders Grimberg

Läs mer

Ishockey

Träningen sker på Malmö isstadion under ledning av Peter Enehag

Fys & Hälsa

Utövar du en annan idrott än fotboll eller ishockey kan du gå vår inriktning Fys & Hälsa. Du tränar då inom din idrott i egen regi två förmiddagar i veckan. Träningen sker i egen regi under ledning av din befintliga instruktör men vår handledare från skolan, Henrik Jönsson, har kontinuerlig dialog med dig och din tränare.


Kontaktpersoner för frågor om programmet:

Anna Elvander, tillförordnad rektor, anna.elvander@laroverken.se, 070 144- 24 26

Maha Sabih Bati, lärare, maha.sabih-bati@laroverken.sePOÄNGPLANER:

Naturvetenskapsprogrammet

- Naturvetenskap

- Naturvetenskap och samhälle

Sanela Mehanovic

Lektor matematik

Fria Läroverken i Malmö

"Vi använder datorer på ett meningsfullt sätt"

Matematik 2.0

Vi driver ett pilotprojekt inom datorbaserad matematik.

Läs mer här

SÅ HÄR SÖKER DU:

Ansökan till våra utbildningar sker via den ordinarie gymnasieantagningen i din
kommun.


Mer om hur du ansöker hittar du här

  Intresserad?  

Vill du börja hos oss eller bara veta mer?

Följ länken och fyll i dina uppgifter.

Fria läroverken

Fria läroverken Malmö

Stadiongatan 25

217 62 Malmö


info@laroverken.se


Telefonnummer hittar du här.


© 2015, FRIA LÄROVERKEN