Skillnaden i vardagen


Introduktionssamtal

Att utgå från sina styrkor ger framgång. Därför har du och din mentor ett inledande samtal där ni diskuterar dina styrkor och svagheter och tillsammans sätter personliga mål i din individuella utvecklingsplan.


Våra lektioner är sammanhållna under för- och eftermiddag

Hos oss finns inga håltimmar eller tvära kast mellan olika ämnen. Alla lektioner är längre pass så att du arbetar färdigt i lugn och ro.


Inspirerande och roligt med nya idéer

Hos oss gör vi inte som man alltid har gjort, även om vi kan luta oss mot lång och gedigen erfarenhet av framgångsrik undervisning. Vi plockar det bästa från de senaste forskningsresultaten och modern pedagogik för att ge dig extra stöd.


Stimulerande inlärningsmiljöer

Våra lokaler ska stimulera lärande, driftighet och innovation. Därför har också varje intresseområde en särskild, egen yta i skolan. Det skapar tillhörighet, men ger också möjlighet att anpassa lokalerna till varje intresse. Kanske får du en butik, salong eller verkstad i anslutning till klassrummet?


Du får stöd och vägledning i att reflektera över ditt eget lärande

Hos oss lär du dig inte bara det du behöver, du får också en utvecklad förståelse runt själva lärandet och vad som fungerar för just dig.


Vi stimulerar till diskussion och kreativitet

Hos oss sitter ingen och lyssnar passivt. Du får chansen att diskutera, reflektera och fördjupa dig i varje ämne så att kunskaperna sätter sig på riktigt. Målet är att du ska bli en självständig drivande individ med tilltro till din egen förmåga.


 
INTRESSERAD?

Vill du byta skola eller bara veta mer?

Följ länken och fyll i dina uppgifter.

Fria läroverken

© 2014, FRIA LÄROVERKEN


BESÖKS- & POSTADRESS


Fria läroverken Norrköping

Dragsgatan 7

602 19 Norrköping


info@laroverken.se


Telefonnummer hittar du här.